0947 915 590

GDPR – vysvetlenie a čo to pre vás znamená

 

25. mája 2018 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, známe predovšetkým pod skratkou GDPR. Toto nariadenie sa dotkne bánk, prevádzkovateľov e-shopov, poskytovateľov služieb a v podstate každého používateľa internetu - vrátane zákazníkov športového centra BASELINE. V skratke vám preto vysvetlíme, čo je to GDPR a zároveň si stručne načrtneme, čo to pre vás znamená.

 

Čo je to GDPR?

GDPR je skratka anglických slov General Data Protection Regulation (v preklade Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Je to právne záväzná regulácia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorá zavádza úplne nové pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov. Nariadenie GDPR bolo schválené v roku 2016, pričom v máji 2018 iba nadobúda účinnosť.

 

Primárnym cieľom nariadenia je zvýšiť ochranu osobných údajov ľudí v Európskej Únii. V podstate ide o užitočný nástroj, vďaka ktorému sa o spracovaní svojich osobných údajov môžete dozvedieť čo najviac.

 

Avšak samozrejme cieľom je aj to, aby firmy začali brať problematiku ochrany osobných údajov vážnejšie. Spoločnosti, ktoré nariadenie nedodržia môžu v závislosti od závažnosti porušenia dostať pokutu až 4 % z celkového obratu alebo 20 miliónov €. Vždy podľa toho, ktorá suma je vyššia.

 

Ako sa vás GDPR dotýka?

Je potrebné si uvedomiť, že vaše osobné údaje sú spracovávané denne pri rôznych situáciách. Napríklad pri vybavovaní vašej rezervácie športoviská alebo pri rozosielaní informačného newslettera. Hromada vašich údajov sa nachádza aj u mobilného operátora alebo v banke. Nová právna úprava sa týka všetkých subjektov, ktoré spracovávajú vaše údaje.

 

Základná definícia GDPR, ktorú by ste mali poznať

Ako zákazník (pravidelný či jednorazový) športového centra BASELINE máte nasledovné práva.

·        Právo odmietnuť spracovanie osobných údajov.

·        Právo na opravu svojich osobných údajov.

·        Právo na prístup ku svojim osobným údajom.

·        Právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov.

·        Právo na vymazanie svojich osobných údajov aj s informáciou, ako sa vymazanie uskutoční, kedy a tiež dôkaz o tom,   že sa to podarilo.

 

Ak by sme to mali zhrnúť, tak GDPR pre vás znamená lepší spánok. S vašimi údajmi zverenými prostredníctvom internetu (a nielen tam) sa jednoducho začne zaobchádzať s vyššou ostražitosťou a plnou vážnosťou. Zkrátka tak, ako my v BASELINE zaobchádzame s Vašimi údajmi už od konca roku 2014. Pre spracovanie a ochranu Vašich osobných údajov sme vytvorili vnútropodnikovú smernicu.

 

Chceli by ste vedieť ešte viac? Na webstránke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky nájdete podrobné informácie o GDPR.