0947 915 590
Tenisové kurzy pre materské škôlky

TENISOVO – POHYBOVÁ PRÍPRAVA PRE DETI Z MATERSKÝCH ŠKÔL OD 4 ROKOV

Organizátor: TC BASELINE Banská Bystrica a tenisová škola BASELINE

 

Cielom nášho športového kurzu je zoznámiť deti s tenisom, prehĺbiť ich  motorické dovednosti, prebudiť prirodzený záujem o šport a motivovať ich ku športovaniu a zdravému životnému štýlu. Pod vedením kvalifikovaného trénera si deti počas jedného týždňa osvoja základné tenisové údery, zlepšia koordináciu pohybov a formou hier a súťaží ich zabavíme, motivujeme a podporíme v nich zdravú rivalitu. Kurzy budú prebiehať na antukových kurtoch alebo v novo vybudované tenisové hale BASELINE SPORT ARENA v jej čistom, bezpečnom a pre zdravie detí nezávadnom zázemí.

Termíny kurzu sú individuálne pre každú materskú škôlku.

 

Cena:

min. 4 deti  = 39€ / dieťa / kurz

Cena zahrnuje kvalifikovaného a skúseného trénera, zapožičanie tenisového vybavenia, prenájom tenisového kurtu alebo fitness miestnosti, pitný režim, odmeny

 

Uzávierka prihlášok ku každému termínu je min. 1 pracovný deň pred začatím každého kurzu.

 

Pre deti z Vašej materskej škôlky pripravíme aj „Deň s tenisom“, kedy po dohode s paní riaditeľkou prídu naši tréneri do materskej škôlky a hravou, zábavnou formou predstaví tento krásny šport. Ukážkové hodiny budú prebiehať od 12. do 23.9.2016

 

 

Tréner tenisových kurzov pre škôlky:

 

Bc. Barbora Syč – Kriváňová

- kvalifikovaný tenisový tréner 2. stupňa

- dátum vzniku odbornej spôsobilosti: 23.4.2016

- číslo dokladu odbornej spôsobilosti: 910731TZ482

Vzdelanie:

Univerzita Mateja Bela, fakulta humanitných vied,

Katedra telesnej výchovy a športu v Banskej Bystrici

Odbor:

Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, špecializácia kondičný tréner