0947 915 590
pravidlá stolného tenisu

pravidlá

Správne vybavenie - pingpongový stôl správnych rozmerov (dĺžka 274 cm , šírka 152,5 cm , výška 76 cm nad podlahou), sieťka do výšky 15,25 cm nad plochou stola
Správne podanie - začína sa s loptičkou voľne v ruke, nadhod zvislým smerom najmenej 16 cm vysoko; pri podaní sa loptička musí dotknúť najskôr vlastnej polovice stola, pri štvorhre sa podáva krížom
Správne vrátenie loptičky - loptička musí letieť cez sieťku, alebo okolo nej tak, aby sa dotkol súperovej polovice stola
Správne vrátenie pri štvorhre - pri štvorhre sa hráči vo vrátení loptičke striedajú
Zisk bodu - keď protihráč nevykoná správne podanie, keď nevráti loptičku na súperovu polovicu, ale tiež, keď súper pohne stolom, dotkne sa sieťky, alebo keď pri štvorhre zahrajú hráči mimo stanovenej poradia
Zisk sady (setu) - ten, kto získa ako prvý 11 bodov, rozdiel musí byť 2 body (nemôže vyhrať 11:10)
Zisk zápasu - zápas sa hrá na nepárny počet sád (3, 5, 7, 9), hrá sa teda na 2, 3, 4 víťazné sady