0947 915 590

Naši tréneri

 

Bc. Barbora Krethová

Zakladateľka Lady Fit

Tréner fitness a kulturistiky II. kvalifikačného stupňa

Výživový poradca

Certifikát SM Systém cvičenie 

 

   

Mgr. Barbora Syč-Kriváňová

- tenisová a bedmintonová trénerka, fitness trénerka

Vzdelanie:    Univerzita Mateja Bela, fakulta humanitných vied, katedra telesnej výchovy  a športu v Banskej Bystrici

Odbor:           Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, špecializácia kondičný tréner

Certifikáty:    TRX suspension training course – osobný tréner

                        2. kvalifikačný stupeň – tenisový tréner

 

 

 

 

Bc. Kristína Turňová
Vzdelanie: Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici 
Odbor: fyzioterapeut
Certifikáty: Bankovanie
                    Tejpovanie
                    SM systém A, B
                    ACT terapeutka