0947 915 590

REVITALIZÁCIA ŠPORTOVO-REKREAČNÉHO AREÁLU BASELINE SPORT ARENA

 

Miesto realizácie projektu: BASELINE Sport Arena, Švermova 6515, Banská Bystrica, 974 04

Názov a sídlo prijímateľa: PM Plus s.r.o., Jurovského 4, Banská Bystrica, 974 01

Dátum začatia: 29.7.2015

Dátum ukončenia: 12/2015

Výška poskytnutého príspevku: 197 985,36€

Opis projektu:

Projekt je rozdelený do dvoch častí – stavebná časť a Zariadenie a vybavenie

Predmetom realizácie stavebnej časti je vybudovanie centrálneho tenisového dvorca s antukovým povrchom, oplotením a hľadiskom, tréningové plochy s betónovými stenami, ihrisko pre plážový volejbal a plážový tenis , detské ihrisko a trávnaté plochy .

V rámci časti Zariadenie a vybavenie bude obstarané vybavenie relaxcentra zahŕňajúce saunu s oddychovou časťou a vírivý bazén .

Ďalej bude obstarané zariadenie klubovne (biliardový stôl, stoličky ...), bedmintonové prenosné kurty s príslušenstvom, príslušenstvo pre outdoorové tenisové ihriská a detské ihrisko s trampolínou.