0947 915 590
Banskobystrická Tennis League (BBTeLe)

Banskobystrická Tennis League (BBTeLe)

 

Základným princípom formátu letnej ligy v športovom areáli BASELINE je rozdelenie hráčov podľa výkonnosti do troch skupín: Extraliga, IA liga a IB.

Podľa počtu prihlásených hráčov v budúcich rokoch sa môže počet skupín aj navýšiť. Iba v  úvodnom ročníku 2018 prideľoval direktoriát ligy hráčov do jednotlivých skupín na základe vlastného subjektívneho hodnotenia výkonnosti. V ďalších ročníkoch každý nový záujemca o vstup do ligy začína v najnižšej skupine, poprípade sa môže zúčastniť na kvalifikačnom turnaji (úvodný antukový turnaj sezóny), kde sa o jeho zaradení do výkonnostnej skupine rozhodne podľa kľúča „ prehra s hráčom určitej výkonnostnej skupiny ho zaradí do najbližšej nižšej skupiny“ (samozrejme iba v prípade, že bude v skupine volné miesto). 

 

HERNÝ SYSTÉM LETNEJ TENISOVEJ LIGY A PRAVIDLÁ pre rok 2024

 

- Najsilnejšou skupinou je extraliga, ktorej sa môže zúčastniť max 12 hráčov (10 + 2 hráči na voľnú kartu usporiadateľa),  potom nasledujú skupiny IA, IB.

- ak sa hráč, ktorý hral ligu rozhodne, že v novom ročníku už nebude pokračovať, jeho miesto môže zabrať víťaz kvalifikačného zápasu medzi posledným sestupujúcim a prvým nepostupujúcim hráčom. Na hráča, ktorý sa v predchádzajúcom ročníku z akéhokoľvek dôvodu ligy neúčastnil, sa v novom ročníku hľadí ako na nového hráča.

- V roku 2024 sa do Extraligy prihlásilo 10 hráčov, tak isto, ako do IB ligy. Iba IA liga má hráčov 11 (po odstúpení zranených hráčov je 9 extraliga, a po 10 IA a IB liga).

- Na to, aby sa hráčovi započítali všetky body, musí odohrať min. 75% sezóny (zápasov). Ak neodohrá, budú mu všetky zápasy anulované, nebudú sa počítat a hráč ako by ani danú sezónu nehral. Je potom na zvážení riaditeľa ligy, či hráča v lige ponechá i nabudúcu sezónu, po ktorej by tak museli zostúpiť až traja hráči, a lebo zranený hráč zostúpi do nižšej ligy.

 

- V základných skupinách sa v I.časti hrá každý s každým podľa rozpisu zápasov. Extraliga, IA a IB liga sa hrá dvojkolovo,  Liga sa začína 13.5.2024.

- Extraliga a IB liga sa končí po odohratí dvoch častí (18. kôl) dňa 27.9.2024. Ak aj po tomto dátume stále zostanú neodohraté zápasy, budú sa tieto kontumovať podľa pravidiel ligy. IA liga sa preklopí do svojej druhej časti 29.7., kedy budú vytvorené nové skupiny (vrchná a dolná). Všetky zápasy I.časti musia byť odohraté do 12.7. Ak aj po tomto dátume stále zostanú neodohraté zápasy, budú sa tieto kontumovať podľa pravidiel ligy.

- Po skončení I. a II. časti vo všetkých ligách budeme mať konečné poradie hráčov podľa súčtu všetkých bodov zo všetkých kôl (pri rovnakom počtu bodov rozhoduje vzájomný zápas, potom celkové ligové skóre).

- Podľa konečného poradia v skupinách po zakladnej časti sa rozhodne o sestupujúcich a postupujúcich hráčoch do budúceho ročníka ligy (dvaja najlepší zo skupiny postupujú, dvaja najhorší zostupujú). 

- Na 28.9.2024 bude pripravený záverečný antukový turnaj vo štvorhrách, kde sa budú môcť hráči ligy zúčastniť za zvýhodnených podmienok. Prvých šesť hráčov extraligy v priebežnom poradí k 1.9. (a podľa možností aj prvých šesť hráčov z IA ligy) bude nominovaných na turnaj Priateľstva, kde budú reprezentovať BBTeLe v rámci zápasov s hráčmi iných amatérskych líg Banskobystrického kraja.

 

 

Pravidlá pre odohratí zápasov, kontumácie a správanie na kurte

 

- Hráč zapísaný ako prvý v rozpise je považovaný za domáceho hráča. Tento hráč iniciuje odohratí zápasu zavolaním alebo napísaním emailu svojmu protihráčovi, po dohovore zarezervuje ihrisko a dodáva lopty na utkanie. Lopty na utkanie musia byť nové ak sa hráči nedohodnú inak.

NOVÉ PRAVIDLO PRE ROK 2024!!!!

- Domáci hráč musí prednostne iniciovať odohratie zápasu so súperom, ktorého má daný týždeň v rozpise zápasov. Iba ak sa danému hráčovi nebude dať zápas odohrať a lebo ak bude hráč chcieť odohrať viac než jeden zápas za týždeň, môže osloviť k odohratí zápasu aj iného hráča skupiny.

- Nie je určený ligový typ lopty, výber lopt je výhradne na domácom hráčovi.

- Hrá sa na 2 víťazné sety výhradne na kurtoch športového centra BASELINE. Zápasy odohrané na iných ihriskách sa nebudú počítať do konečného poradia.

- Za stavu 1:1 sa vždy hrá celý tretí set. Iba ak obaja hráči súhlasí, môže sa odohrať aj super tiebreak do 10, ktorý sa v konečnom hodnotení zápasu bude brať ako set. O tom, či sa bude hrať tretí set a lebo super tiebreak sa musí rozhodnúť PRED ZÁPASOM.

- servis s dotykom pásky sa opakuje

- Výherca zápasu zapíše výsledok stretnutia do rozpisu na nástenke v hale, popr. pošle email s výsledkom na martin.labas@baseline.sk. Do rozpisu je potrebné napísať aj dátum odohrania zápasu!!!

 

- Ak sa domácemu hráčovi nepodarí ani na tretí (3) raz dohodnúť zápas so svojim protihráčom, bude tento zápas kontumovaný ve prospech domáceho hráča.

- Ak k dátumu určenému direktoriátom ligy pre danú sezónu zostanú neodohrané zápasy, budú sa tieto kontumovať ve prospech hosťujúceho hráča (predpokladá sa, že si domáci hráč nesplnil svoju povinnosť a neinicioval odohraní zápasu).

 

- Hráč sa na kurtoch správa slušne a rešpektuje súpera. Hráč má právo upozorniť súpera pri prejavoch nevhodného správania (kričanie na kurtoch, hádzanie raketou, vulgarizmy...)  na to, aby s týmto správaním skončil. Ak k tomu nedôjde, má hráč právo zápas ukončiť s kontumáciou ve svoj prospech.

V takom prípade je nevyhnutné o incidente informovať administrátora ligy, aby takýto zápas správne zaznačil do výsledkové listiny

 

Všetko, čo nie špecificky dohodnuté v týchto pravidlách, sa riadi pravidlami STZ pre súťaže seniorov.

 

Pravidlá pre rezerváciu kurtov na zápasy

 

- ligové zápasy môžu hráči odohrať v akomkoľvek čase po dohovore so súperom.

- Na zápasy ligy vytvoril prevádzkovateľ areálu tzv. predrezervácie BBTeLe. Tieto sú v harmonograme prenájmu kurtov zapísané v týchto dňoch a časoch:

                  

Utorok

                  kurt č. 2. ..........................18:00 - 20:00

Streda     

                  kurt č. 1 ...........................18:00 - 20:00

                  kurt č. 3 ...........................19:00 - 21:00

Piatok

                  kurt č. 1 ............................17:00 - 19:00

                  kurt č. 4 ............................17:00 – 19:00

                  

 

- Tieto časy sú určené iba pre zápasy ligy. Ak si budete chcieť niektorý z týchto časov rezervovať, zavolajte na recepciu haly na 0947 915 590, nadiktujte obsluhe mená hráčov a vytvorte rezerváciu.

- Predrezervácie sa nebudú rezervovať na menej ako 2 hodiny!!!

- Ak si nikto daný termín nerezervuje ani 24 hodín vopred, táto predrezervácia bude zrušená a daný kurt v danom čase si bude môcť rezervovať ktokoľvek iný.

- Ak sa hráči nedohodnú pred zápasom inak, každý hráč zaplatí polovicu kurtu.

- rušenie už rezervovaného kurtu sa riadi platnými pravidlami športového areálu (zrušiť sa dá 24 hod. pred termínom rezervácie, potom kurt bude účtovaný)

 

- Prevádzkovateľ areálu poskytol hráčom BBTeLe  na ligové zápasy následujúce zľavy:

15% na rezerváciu antukových kurtov

15% na rezerváciu halových kurtov

20% na osvetlenie kurtov

 

- V prípade, že chcete dané výhody využiť, rezervujte si svoj zápas na účet BBTeLe, kde sú zľavy prednastavené a pridajte k rezervácii mená hráčov, ktorý budú hrať zápas. Ak máte svôj „ BASELINE kredit“, vyberte si podľa výšky zľavy, ako chcete kurt rezervovať (na svoje meno alebo na účet BBTeLe)

 

Štartovné, v ktorom sú zahrnuté ceny pre najlepších, administrácia ligy a občerstvenie na záverečnom turnaji je stanovené na 25 €/hráč a je splatné do prvého ligového zápasu. 

Dotazy alebo pripomienky s Vami vyrieši riaditeľ ligy, pan Mgr. Martin Labaš prostredníctvom emailu (martin.labas@baseline.sk) alebo telefonicky (0944 112385). 

 

 

Aktuálne výsledky, tabuľky, zoznam účastníkov a aktuálne dátumy ligy nájdete TU!!!

Rozpis a výsledky jednotlivých ročníkov 2016

                                          2017

                                          2018

                                          2019

                                          2020

                                          2021

                                          2022

                                          2023

                                          2024