048 321 18 01
Banskobystrická Tennis League (BBTeLe)

Banskobystrická Tennis League (BBTeLe)

Banskobystrická Tennis League (BBTeLe)

 

Základným princípom nového formátu letnej ligy v športovom areáli BASELINE je rozdelenie hráčov podľa výkonnosti do troch skupín: Extraliga, IA liga a IB. Podľa počtu prihlásených hráčov v budúcich rokoch sa môže počet skupín aj navýšiť. Iba v tomto úvodnom ročníku bude direktoriát ligy prideľovať hráčov do jednotlivých skupín na základe vlastného subjektívneho hodnotenia výkonnosti. V ďalších ročníkoch každý nový hráč začne v najnižšej skupine, zo ktorej môže postúpiť na základe svojej výkonnosti.

 

HERNÝ SYSTÉM LETNEJ TENISOVEJ LIGY BASELINE A PRAVIDLÁ

- Hráči boli nasadený podľa predpokladanej výkonnosti do štyroch skupín. Najsilnejšou skupinou je extraliga, potom nasledujú skupiny IA, IB a IC. Iba v tomto úvodnom ročníku došlo k subjektívnemu nasadení hráčov do skupín. V každom ďalším ročníku ligy budú noví hráči zapísaný do najnižšej skupiny.

- každá zo skupín môže mať max. 8 hráčov

- V základných skupinách (I., II. časť) sa hrá každý s každým podľa rozpisu zápasov, dvojkolovo. Liga sa začína prvým týždňom v máji.

- I. časť základnej časti ukončíme po 7 kolách 17.6., II. časť potom po odvetách 5.8. Po tomto dátume bude nasledovať obdobie pre odohratí neodohratých zápasov zo základnej časti I. a II., ktoré potrvá do 19.8. Ak po 19.8. stále zostanú neodohraté zápasy, budú sa tieto kontumovať podľa pravidiel ligy.

- Po 14 kolách budeme mať konečné poradie hráčov v skupinách podľa súčtu všetkých bodov zo všetkých kôl (pri rovnakom počtu bodov rozhoduje vzájomný zápas, potom skóre).

- Podľa konečného poradia v skupinách, ktoré stanovíme 20.8.2018,  sa rozhodne o sestupujúcich a postupujúcich hráčoch do budúceho ročníka ligy (dvaja najlepší zo skupiny postupujú, dvaja najhorší zostupujú). Vzniknú nám aj play off dvojce. 

- Play off začne v týždni od 27.8. a bude sa hrať klasickým systémom 1. s 8., 2. so 7 ...v každej skupine samostatne. Play off potrvá max. do 23.9. Kurt na finálový zápas poskytne administrátor ligy zdarma, ihneď po odohratí finálového zápasu bude vyhodnotenie, rozdanie cien a záverečné posedenie.

-  V play off sa rozhodne o konečnom poradí v danom ročníku ligy. Víťaz skupiny extraliga je zároveň aj víťazom celej ligy.

 

 

Pravidlá pre odohratí zápasov, kontumácie a správanie na kurte

- Hráč zapísaný ako prvý v rozpise je považovaný za domáceho hráča. Tento hráč iniciuje odohratí zápasu zavolaním alebo napísaním emailu svojmu protihráčovi, po dohovore zarezervuje ihrisko a dodáva lopty na utkanie. 

- Nie je určený ligový typ lopty, výber lopt je výhradne na domácom hráčovi.

- Hrá sa na 2 víťazné sety výhradne na kurtoch športového centra BASELINE. Zápasy odohrané na iných ihriskách sa nebudú počítať do konečného poradia. Za stavu 1:1 na sety je možné so súhlasom oboch hráčov odohrať iba supertiebreak do 10, ktorý sa bude rátať ako rozhodujúci set.

- Výherca zápasu zapíše výsledok stretnutia na nástenku v hale, popr. pošle email s výsledkom na martin.labas@baseline.sk.

- Ak sa domácemu hráčovi nepodarí ani na tretí (3) raz dohodnúť zápas so svojim protihráčom, bude tento zápas kontumovaný ve prospech domáceho hráča.

- Ak k 19.8. zostanú neodohrané zápasy, budú sa tieto kontumovať ve prospech hosťujúceho hráča (predpokladá sa, že si domáci hráč nesplnil svoju povinnosť a neinicioval odohraní zápasu).

- Hráč sa na kurtoch správa slušne a rešpektuje súpera. Hráč má právo upozorniť súpera pri prejavoch nevhodného správania (kričanie na kurtoch, hádzanie raketou, vulgarizmy...)  na to, aby s týmto správaním skončil. Ak k tomu nedôjde, má hráč právo zápas ukončiť s kontumáciou ve svoj prospech.

V takom prípade je nevyhnutné o incidente informovať administrátora ligy, aby takýto zápas správne zaznačil do výsledkové listiny

Pravidlá pre rezerváciu kurtov na zápasy

- ligové zápasy môžu hráči odohrať v akomkoľvek čase po dohovore so súperom.

- Na zápasy ligy vytvoril prevádzkovateľ areálu tzv. predrezervácie BBTeLe. Tieto sú v harmonograme prenájmu kurtov zapísané v týchto dňoch a časoch:

Pondelok  kurt č. 5 ..................... 17:00 – 19:00

Utorok kurt č. 2 a 3 .....................19:00 – 21:00 (kurty s osvetlením)

Streda kurt č. 2 a 3 ......................19:00 – 21:00 (kurty s osvetlením)

Štvrtok kurt č. 1 a 5 .....................17:00 – 19:00

Piatok kurt č. 1 ............................17:00 – 19:00

 

- Tieto časy sú určené iba pre zápasy ligy. Ak si budete chcieť niektorý z týchto časov rezervovať, zavolajte na recepciu haly 048/3211801, nadiktujte obsluhe mená hráčov a vytvorte rezerváciu (vždy na celé 2 hodiny!!!)

- Ak si nikto daný termín nerezervuje ani 24 hodín vopred, táto predrezervácia bude zrušená a daný kurt v danom čase si bude môcť rezervovať ktokoľvek iný.

- rušenie už rezervovaného kurtu sa riadi platnými pravidlami športového areálu (zrušiť sa dá 24 hod. pred termínom rezervácie, potom kurt bude účtovaný)

- Prevádzkovateľ areálu poskytol hráčom BBTeLe následujúce zľavy:

10% na rezerváciu antukových kurtov

10% na rezerváciu halových kurtov

20% na osvetlenie kurtov

 

- V prípade, že chcete dané výhody využiť, rezervujte si svoj zápas na účet BBTeLe, kde sú zľavy prednastavené a pridajte k rezervácii mená hráčov, ktorý budú hrať zápas. Ak máte svôj „ BASELINE kredit“, vyberte si podľa výšky zľavy, ako chcete kurt rezervovať (na svoje meno alebo na účet BBTeLe)

 

Štartovné, v ktorom je zahrnuté záverečné posedenie a vyhodnotenie súťaže s občerstvením, ceny pre najlepších, administrácia ligy je stanovené na 15 €/hráč a je splatné do konca prihlasovacieho obdobia. Prihlásiť sa môžete do 22.4.2018, po tomto dátume už nebudeme prijímať ďalších hráčov do sezóny 2018.

Dotazy alebo pripomienky s Vami vyrieši administrátor ligy, pan Mgr. Martin Labaš prostredníctvom emailu (martin.labas@baseline.sk) alebo telefonicky (0944 112385). 

 

Aktuálne výsledky, tabuľky, zoznam účastníkov ligy nájdete TU!!!