0947 915 590
Banskobystrická Tennis League (BBTeLe)

Banskobystrická Tennis League (BBTeLe)

 

Základným princípom formátu letnej ligy v športovom areáli BASELINE je rozdelenie hráčov podľa výkonnosti do troch skupín: Extraliga, IA liga a IB.

Podľa počtu prihlásených hráčov v budúcich rokoch sa môže počet skupín aj navýšiť. Iba v  úvodnom ročníku 2018 prideľoval direktoriát ligy hráčov do jednotlivých skupín na základe vlastného subjektívneho hodnotenia výkonnosti. V ďalších ročníkoch každý nový záujemca o vstup do ligy začína v najnižšej skupine, poprípade sa môže zúčastniť na kvalifikačnom turnaji (úvodný antukový turnaj sezóny), kde sa o jeho zaradení do výkonnostnej skupine rozhodne podľa kľúča „ prehra s hráčom určitej výkonnostnej skupiny ho zaradí do najbližšej nižšej skupiny“ (samozrejme iba v prípade, že bude v skupine volné miesto). 

 

HERNÝ SYSTÉM LETNEJ TENISOVEJ LIGY A PRAVIDLÁ pre rok 2023

 

- Najsilnejšou skupinou je extraliga, ktorej sa môže zúčastniť max 12 hráčov (10 + 2 hráči na voľnú kartu usporiadateľa),  potom nasledujú skupiny IA, IB.

- ak sa hráč, ktorý hral ligu rozhodne, že v novom ročníku už nebude pokračovať, jeho miesto môže zabrať víťaz kvalifikačného zápasu medzi posledným sestupujúcim a prvým nepostupujúcim hráčom. Na hráča, ktorý sa v predchádzajúcom ročníku z akéhokoľvek dôvodu ligy neúčastnil, sa v novom ročníku hľadí ako na nového hráča.

- V roku 2023, kedže sa do Extraligy zo zdravotných dôvodov neprihlásili dvaja hráči, riaditelstvo ligy rozhodlo o zachovaní počtu hráčov a tým pádom aj o tom, že hráči, ktorý mali pôvodne na základe minuloročných výsledkov z ligy vypadnúťdo IA ligy, zostanú pre túto sezónu v Extralige. Tak isto postupovalo riaditelstvo ligy aj v ďalšom jednom prípade v IA lige.

- Na to, aby sa hráčovi započítali všetky body, musí odohrať min. 75% sezóny (zápasov). Ak neodohrá, budú mu všetky zápasy anulované, nebudú sa počítat a hráč ako by ani danú sezónu nehral. Je potom na zvážení riaditeľa ligy, či hráča v lige ponechá i nabudúcu sezónu, po ktorej by tak museli zostúpiť až traja hráči, a lebo zranený hráč zostúpi do nižšej ligy.

 

- V základných skupinách sa hrá každý s každým podľa rozpisu zápasov, dvojkolovo. Liga sa začína 2. mája 2023.

- Liga sa končí po odohratí dvoch častí (22. kôl) dňa 30.9.2023. Ak aj po tomto dátume stále zostanú neodohraté zápasy, budú sa tieto kontumovať podľa pravidiel ligy.

- Po 22 kolách vo všetkých ligách budeme mať konečné poradie hráčov podľa súčtu všetkých bodov zo všetkých kôl (pri rovnakom počtu bodov rozhoduje vzájomný zápas, potom celkové ligové skóre).

- Podľa konečného poradia v skupinách po zakladnej časti sa rozhodne o sestupujúcich a postupujúcich hráčoch do budúceho ročníka ligy (dvaja najlepší zo skupiny postupujú, dvaja najhorší zostupujú). 

- Na ........??????? bude pripravený záverečný spoločenský turnaj všetkých hráčov ligy. Prvých šesť hráčov extraligy po základnej časti bude nominovaných na turnaj Priateľstva, kde budú reprezentovať BBTeLe v rámci zápasov s hráčmi iných amatérskych líg Banskobystrického kraja.

 

 

Pravidlá pre odohratí zápasov, kontumácie a správanie na kurte

 

- Hráč zapísaný ako prvý v rozpise je považovaný za domáceho hráča. Tento hráč iniciuje odohratí zápasu zavolaním alebo napísaním emailu svojmu protihráčovi, po dohovore zarezervuje ihrisko a dodáva lopty na utkanie. Lopty na utkanie musia byť nové ak sa hráči nedohodnú inak.

- Nie je určený ligový typ lopty, výber lopt je výhradne na domácom hráčovi.

- Hrá sa na 2 víťazné sety výhradne na kurtoch športového centra BASELINE. Zápasy odohrané na iných ihriskách sa nebudú počítať do konečného poradia.

- Za stavu 1:1 sa vždy hrá celý tretí set. Iba ak obaja hráči súhlasí, môže sa odohrať aj super tiebreak do 10, ktorý sa v konečnom hodnotení zápasu bude brať ako set. O tom, či sa bude hrať tretí set a lebo super tiebreak sa musí rozhodnúť PRED ZÁPASOM.

- servis s dotykom pásky sa opakuje

- Výherca zápasu zapíše výsledok stretnutia do rozpisu na nástenke v hale, popr. pošle email s výsledkom na martin.labas@baseline.sk. Do rozpisu je potrebné napísať aj dátum odohrania zápasu!!!

 

- Ak sa domácemu hráčovi nepodarí ani na tretí (3) raz dohodnúť zápas so svojim protihráčom, bude tento zápas kontumovaný ve prospech domáceho hráča.

- Ak k dátumu určenému direktoriátom ligy pre danú sezónu zostanú neodohrané zápasy, budú sa tieto kontumovať ve prospech hosťujúceho hráča (predpokladá sa, že si domáci hráč nesplnil svoju povinnosť a neinicioval odohraní zápasu).

 

- Hráč sa na kurtoch správa slušne a rešpektuje súpera. Hráč má právo upozorniť súpera pri prejavoch nevhodného správania (kričanie na kurtoch, hádzanie raketou, vulgarizmy...)  na to, aby s týmto správaním skončil. Ak k tomu nedôjde, má hráč právo zápas ukončiť s kontumáciou ve svoj prospech.

V takom prípade je nevyhnutné o incidente informovať administrátora ligy, aby takýto zápas správne zaznačil do výsledkové listiny

 

Všetko, čo nie špecificky dohodnuté v týchto pravidlách, sa riadi pravidlami STZ pre súťaže seniorov.

 

Pravidlá pre rezerváciu kurtov na zápasy

 

- ligové zápasy môžu hráči odohrať v akomkoľvek čase po dohovore so súperom.

- Na zápasy ligy vytvoril prevádzkovateľ areálu tzv. predrezervácie BBTeLe. Tieto sú v harmonograme prenájmu kurtov zapísané v týchto dňoch a časoch:

                  

Streda       kurt č. 1 ...........................18:00 - 20:00

                  kurt č. 5 ...........................18:00 - 20:00

 

Piatok       kurt č. 1 ............................18:00 – 20:00 

                  kurt č. 3 ............................17:00 - 19:00

                  Kurt č. 5 ...........................17:00 – 19:00

                  Kurt č. 6 ...........................18:00 – 20:00

 

- Tieto časy sú určené iba pre zápasy ligy. Ak si budete chcieť niektorý z týchto časov rezervovať, zavolajte na recepciu haly na 0947 915 590, nadiktujte obsluhe mená hráčov a vytvorte rezerváciu.

- Predrezervácie sa nebudú rezervovať na menej ako 2 hodiny!!!

- Ak si nikto daný termín nerezervuje ani 24 hodín vopred, táto predrezervácia bude zrušená a daný kurt v danom čase si bude môcť rezervovať ktokoľvek iný.

- Ak sa hráči nedohodnú pred zápasom inak, každý hráč zaplatí polovicu kurtu.

- rušenie už rezervovaného kurtu sa riadi platnými pravidlami športového areálu (zrušiť sa dá 24 hod. pred termínom rezervácie, potom kurt bude účtovaný)

 

- Prevádzkovateľ areálu poskytol hráčom BBTeLe  na ligové zápasy následujúce zľavy:

15% na rezerváciu antukových kurtov

15% na rezerváciu halových kurtov

20% na osvetlenie kurtov

 

- V prípade, že chcete dané výhody využiť, rezervujte si svoj zápas na účet BBTeLe, kde sú zľavy prednastavené a pridajte k rezervácii mená hráčov, ktorý budú hrať zápas. Ak máte svôj „ BASELINE kredit“, vyberte si podľa výšky zľavy, ako chcete kurt rezervovať (na svoje meno alebo na účet BBTeLe)

 

Štartovné, v ktorom sú zahrnuté ceny pre najlepších, administrácia ligy a občerstvenie na záverečnom spoločenskom turnaji je stanovené na 25 €/hráč a je splatné do prvého ligového zápasu. 

Dotazy alebo pripomienky s Vami vyrieši riaditeľ ligy, pan Mgr. Martin Labaš prostredníctvom emailu (martin.labas@baseline.sk) alebo telefonicky (0944 112385). 

 

 

Aktuálne výsledky, tabuľky, zoznam účastníkov a aktuálne dátumy ligy nájdete TU!!!

Rozpis a výsledky jednotlivých ročníkov 2016

                                          2017

                                          2018

                                          2019

                                          2020

                                          2021

                                          2022

                                          2023