048 321 18 01
Banskobystrická Tennis League (BBTeLe)

Banskobystrická Tennis League (BBTeLe)

 

Základným princípom nového formátu letnej ligy v športovom areáli BASELINE je rozdelenie hráčov podľa výkonnosti do troch skupín: Extraliga, IA liga a IB. Podľa počtu prihlásených hráčov v budúcich rokoch sa môže počet skupín aj navýšiť. Iba v  úvodnom ročníku 2018 bude direktoriát ligy prideľovať hráčov do jednotlivých skupín na základe vlastného subjektívneho hodnotenia výkonnosti. V ďalších ročníkoch každý nový záujemca o vstup do ligy musí začať účasťou na kvalifikačnom turnaji Babolat Open, kde sa o jeho zaradení do výkonnostnej skupine rozhodne podľa kľúča „ prehra s hráčom určitej výkonnostnej skupiny ho zaradí do najbližšej nižšej skupiny“ (samozrejme iba v prípade, že bude v skupine volné miesto).

 

HERNÝ SYSTÉM LETNEJ TENISOVEJ LIGY A PRAVIDLÁ

 

- Najsilnejšou skupinou je extraliga, potom nasledujú skupiny IA, IB a IC.

- každá zo skupín môže mať max. 8 hráčov 

V ročníku 2019 dochádza ku zlúčeniu IB a IC skupiny do jednej s 10 hráčmi!!!

- ak sa hráč, ktorý hral ligu rozhodne, že v novom ročníku už nebude pokračovať, jeho miesto môže zabrať víťaz kvalifikačného zápasu medzi posledným sestupujúcim a prvým nepostupujúcim hráčom.

- V základných skupinách (I., II. časť) sa hrá každý s každým podľa rozpisu zápasov, dvojkolovo. Liga sa začína v prvej polovici mája.

- I. časť základnej časti ukončíme po 7 kolách, II. časť potom po odvetách. Po tomto dátume bude nasledovať obdobie pre odohratí neodohratých zápasov zo základnej časti I. a II., ktoré potrvá do dátumu pre daný rok. Ak aj po tomto dátume stále zostanú neodohraté zápasy, budú sa tieto kontumovať podľa pravidiel ligy.

- Po 14 kolách budeme mať konečné poradie hráčov v skupinách podľa súčtu všetkých bodov zo všetkých kôl (pri rovnakom počtu bodov rozhoduje vzájomný zápas, potom celkové ligové skóre).

- Podľa konečného poradia v skupinách sa rozhodne o sestupujúcich a postupujúcich hráčoch do budúceho ročníka ligy (dvaja najlepší zo skupiny postupujú, dvaja najhorší zostupujú). Vzniknú nám aj play off dvojce. 

- Play off začne v týždni podľa daného ročníka a bude sa hrať klasickým systémom 1. s 8., 2. so 7 ...v každej skupine samostatne. Play off potrvá max. do konca septembra. Kurt na finálový zápas poskytne administrátor ligy zdarma, ihneď po odohratí finálového zápasu bude vyhodnotenie, rozdanie cien a záverečné posedenie.

-  V play off sa rozhodne o konečnom poradí v danom ročníku ligy. Víťaz skupiny extraliga je zároveň aj víťazom celej ligy.

 

 

Pravidlá pre odohratí zápasov, kontumácie a správanie na kurte

 

- Hráč zapísaný ako prvý v rozpise je považovaný za domáceho hráča. Tento hráč iniciuje odohratí zápasu zavolaním alebo napísaním emailu svojmu protihráčovi, po dohovore zarezervuje ihrisko a dodáva lopty na utkanie. Lopty na utkanie musia byť nové ak sa hráči nedohodnú inak.

- Nie je určený ligový typ lopty, výber lopt je výhradne na domácom hráčovi.

- Hrá sa na 2 víťazné sety výhradne na kurtoch športového centra BASELINE. Zápasy odohrané na iných ihriskách sa nebudú počítať do konečného poradia.

- Za stavu 1:1 za vždy hrá celý tretí set. Iba ak obaja hráči súhlasí, môže sa odohrať aj super tiebreak do 10, ktorý sa v konečnom hodnotení zápasu bude brať ako set. O tom, či sa bude hrať tretí set a lebo super tiebreak sa musí rozhodnúť PRED ZÁPASOM.

- servis s dotykom pásky sa opakuje

- Výherca zápasu zapíše výsledok stretnutia na nástenku v hale, popr. pošle email s výsledkom na martin.labas@baseline.sk.

 

- Ak sa domácemu hráčovi nepodarí ani na tretí (3) raz dohodnúť zápas so svojim protihráčom, bude tento zápas kontumovaný ve prospech domáceho hráča.

- Ak k dátumu určenému direktoriátom ligy pre danú sezónu zostanú neodohrané zápasy, budú sa tieto kontumovať ve prospech hosťujúceho hráča (predpokladá sa, že si domáci hráč nesplnil svoju povinnosť a neinicioval odohraní zápasu).

 

- Hráč sa na kurtoch správa slušne a rešpektuje súpera. Hráč má právo upozorniť súpera pri prejavoch nevhodného správania (kričanie na kurtoch, hádzanie raketou, vulgarizmy...)  na to, aby s týmto správaním skončil. Ak k tomu nedôjde, má hráč právo zápas ukončiť s kontumáciou ve svoj prospech.

V takom prípade je nevyhnutné o incidente informovať administrátora ligy, aby takýto zápas správne zaznačil do výsledkové listiny

 

Všetko, čo nie špecificky dohodnuté v týchto pravidlách, sa riadi pravidlami STZ pre súťaže seniorov.

 

Pravidlá pre rezerváciu kurtov na zápasy

 

- ligové zápasy môžu hráči odohrať v akomkoľvek čase po dohovore so súperom.

- Na zápasy ligy vytvoril prevádzkovateľ areálu tzv. predrezervácie BBTeLe. Tieto sú v harmonograme prenájmu kurtov zapísané v týchto dňoch a časoch:

Pondelok  kurt č. 5 ........................... 17:00 – 19:00

                  Kurt č. 2........................... 19:00 – 21:00 (kurt s osvetlením)

Utorok       kurt č. 2 a 3 .....................19:00 – 21:00 (kurty s osvetlením)

Streda       kurt č. 2 a 3 ......................19:00 – 21:00 (kurty s osvetlením)

Štvrtok      kurt č. 1 ............................17:00 – 19:00

                  Kurt č. 3 .......................... 19:00 – 21:00 (kurt s osvetlením)

Piatok       kurt č. 1 ............................17:00 – 19:00

                  Kurt č. 5 ...........................18:00 – 20:00

 

- Tieto časy sú určené iba pre zápasy ligy. Ak si budete chcieť niektorý z týchto časov rezervovať, zavolajte na recepciu haly 048/3211801, nadiktujte obsluhe mená hráčov a vytvorte rezerváciu.

- Predrezervácie sa nebudú rezervovať na menej ako 2 hodiny!!!

- Ak si nikto daný termín nerezervuje ani 24 hodín vopred, táto predrezervácia bude zrušená a daný kurt v danom čase si bude môcť rezervovať ktokoľvek iný.

- Ak sa hráči nedohodnú pred zápasom inak, každý hráč zaplatí polovicu kurtu.

- rušenie už rezervovaného kurtu sa riadi platnými pravidlami športového areálu (zrušiť sa dá 24 hod. pred termínom rezervácie, potom kurt bude účtovaný)

 

- Prevádzkovateľ areálu poskytol hráčom BBTeLe následujúce zľavy:

10% na rezerváciu antukových kurtov

10% na rezerváciu halových kurtov

20% na osvetlenie kurtov

 

- V prípade, že chcete dané výhody využiť, rezervujte si svoj zápas na účet BBTeLe, kde sú zľavy prednastavené a pridajte k rezervácii mená hráčov, ktorý budú hrať zápas. Ak máte svôj „ BASELINE kredit“, vyberte si podľa výšky zľavy, ako chcete kurt rezervovať (na svoje meno alebo na účet BBTeLe)

 

Štartovné, v ktorom je zahrnuté záverečné posedenie a vyhodnotenie súťaže s občerstvením, ceny pre najlepších, administrácia ligy je stanovené na 15 €/hráč a je splatné do konca prihlasovacieho obdobia. Prihlásiť sa môžete zaplatením štartovného k rukám administrátora ligy do 28.4.2018, po tomto dátume už nebudeme prijímať ďalších hráčov do sezóny 2019.

Dotazy alebo pripomienky s Vami vyrieši riaditeľ ligy, pan Mgr. Martin Labaš prostredníctvom emailu (martin.labas@baseline.sk) alebo telefonicky (0944 112385). 

 

 

Aktuálne výsledky, tabuľky, zoznam účastníkov a aktuálne dátumy ligy nájdete TU!!!