0947 915 590

PRAVIDLÁ HRY

 

Základný prehľad:

Pickleball sa hrá ako štvorhra (dvaja hráči za tím) alebo ako dvojhra
Rovnaká hracia plocha/pravidlá sa používajú pre dvojhru aj štvorhru

 

Podanie:

Pri podaní sa musí loptička zasiahnuť z jej spodnej strany
Kontakt rakety s loptičkou musí nastať pod úrovňou pása podávajúceho/cej
Podanie je zahájené za základnou čiarou; nohy sa nesmú dotknúť základnej čiary alebo kurtu kým nepríde k zasiahnutiu loptičky
Loptička musí dopadnúť v medziach diagonálne protiľahlej zóny ihriska (oblasť medzi kuchyňou a základnou čiarou)
Je povolený iba jeden pokus o podanie (s výnimkou keď sa loptička dotkne siete a dopadne v povolenej časti ihrisla - vtedy sa podanie opakuje)

 

Priebeh hry:

Obaja hráči z tímu pri štvorhre majú možnosť podávať a získavať tak body, až kým sa nedopustia chyby (okrem začiatku každej novej hry, keď má príležitosť podávať iba jeden hráč z podávajúceho tímu)
Prvé podanie sa uskutočňuje z pravej zóny ihriska
Ak je dosiahnutý bod, podávajúci hráč zmení zónu a zaháji ďalšie podanie z ľavej zóny svojej časti ihriska
Podávajúci pokračuje v menení pravej/ľavej zóny až kým sa nedopustí chyby - čím prvý podávajúci prehráva podanie a prenecháva podanie druhému hráčovi svojho tímu
Druhý podávajúci pokračuje v podávaní až pokiaľ sa nedopustí chyby. Následne prenechá podanie súperovi.
Akonáhle je podanie prenechané súperovi, prvé podanie je z pravej zóny ihriska a obaja hráči v tomto tíme majú možnosť podávať a získavať body až kým sa každý hráč tímu nedopustí chyby
Pri dvojhre podáva podávajúci hráč z pravej zóny ihriska ak je jeho/jej skóre párne a z ľavej strany ak je jeho/jej skóre nepárne

 

Bodovanie:

Body získava iba podávajúci tím
Za normálnych okolností sa hrá do 11 bodov, na rozdiel dvoch bodov
Keď je skóre podávajúceho tímu párne, hráč ktorý bol prvým podávajúcim v zápase pre tento tím bude pri podaní alebo príjme na pravej strane ihriska. Ak je nepárne, bude tento hráč pri podávaní alebo prijímaní na ľavej strane ihriska.

Pravidlo dvojitého odrazu:

Keď je lopička podaná, musí ju prijímajúci tím nechať odraziť od povrchu ihriska a rovnako musí urobiť i podávajúci tím pri návrate loptičky - teda musí nastať jedno odrazenie na každej strane ihriska
Následne už môžu oba tímy lopičku volejovať (zasiahnuť loptičku skôr ako sa odrazí od povrchu ihriska) alebo ju zasiahnuť po odrazení od povrchu ihriska

 

Zóna bez volejbalu:

Nevolejbalová zóna je oblasť približne 2 metre z každej strany siete
Volejbal je zakázaný v nevolejbalovej zóne
Je chybou, ak hráč pri volejbale vstúpi do nevolejbalovej zóny (vrátane čiary)
Hráč môže byť v nevolejbalovej zóne kedykoľvek keď neprichádza k volejbalovaniu loptičky
Nevolejbalová zóna sa zvykne volať "kuchyňa"

 

Chyby:

Chybou je každá akcia, ktorá zastaví hru z dôvodu porušenia pravidiel. Chyba prijímajúceho tímu vedie k bodu pre podávajúci tím. Chyba podávajúceho tímu má za následok stratu podania podávajúceho hráča. Chyba nastane ak:

Loptička narazí do siete alebo dopadne mimo hraníc ihriska
Loptička sa volejuje skôr, ako dôjde k odrazu na každej strane ihriska
Loptička sa volejuje zvnútra volejovej zóny
Loptička sa odrazí dvakrát predtým ako ju zasiahne prijímajúci
Hráč, oblečenie hráča alebo akákoľvek časť pádla hráča sa dotkne siete alebo stĺpika siete keď je loptička v hre
Loptička v hre zasiahne hráča alebo čokoľvek, čo má hráč oblečené
Podávajúci podáva skôr ako rozhodca zahlási aktuálne skóre