048 321 18 01

Reklamné plochy a prenájmy priestorov v BASELINE

Prečo reklamu u nás?


•   Areál zaberá takmer 10 000m²
•   Športový areál Baseline navštívi každý týždeň viac než 200 zákazníkov
•   V letnej sezóne sa počet športovcov navyšuje o hráčov bedmintonu, plážového volejbalu a basketbalu
•   V areáli prebieha veľa športových udalostí v priebehu roka (tenisové turnaje STZ, súkromné a medzinárodné          turnaje, športové dni firiem...)
•   Nachádzame sa v športovom srdci Banskej Bystrice na sídlisku Fončorda, kde žije asi 20 OOO ľudí. Spádová    oblasť    zahŕňa takmer 100 000 obyvateľov.
•   Blízkosť hotela Dixon a jeho tuzemských aj zahraničných hostí
•   Veľké a viditeľné plochy Vašej reklamy
•   Nové športovo – spoločenské, priestranné a kvalitné priestory

 

REKLAMNÉ PRIESTORY VNÚTORNÉ (v pevnej tenisovej hale)

 

 

 

NÁLEPKA NA PLACHTE

 

- velikost podľa dohody

 

 

 

 

BANER 1

 

Baner 2 × 1,5 m 

- nad plachtou

 

 

 

 

 

BANER 2

 

Baner 4 × 1,3 m 

- na zadnej stene 

 

 

 

BANER 3

 

Baner 4 × 2,6 m 

- na zadnej stene

 

 

 

REKLAMNÉ PRIESTORY VONKAJŠIE 

 

BANER 4

 

Baner 5 × 2 m 

 

 

 

BANER 5

 

Baner 5 × 4 m 

 

 

BANER 6

- v areáli antukových kurtov

- veľkosť podľa dohody

 

 

Prenájom celého areálu BASELINE pre športové alebo kulturné podujatie .............................. 4 950€ bez DPH/den

 

   Pre osobné stretnutie alebo bližšie informácie

   prosím kontaktujte manažera športového areálu, pána Mgr. Martina Labaša

   Tel. 0944 112385

   E-mail: martin.labas@baseline.sk