0947 915 590

Reklamné plochy a prenájmy priestorov v BASELINE

Prečo reklamu u nás?


•   Areál zaberá takmer 10 000m²
•   Športový areál Baseline navštívi každý týždeň viac než 200 zákazníkov
•   V letnej sezóne sa počet športovcov navyšuje o hráčov bedmintonu, plážového volejbalu a basketbalu
•   V areáli prebieha veľa športových udalostí v priebehu roka (tenisové turnaje STZ, súkromné a medzinárodné          turnaje, športové dni firiem...)
•   Nachádzame sa v športovom srdci Banskej Bystrice na sídlisku Fončorda, kde žije asi 20 OOO ľudí. Spádová    oblasť    zahŕňa takmer 100 000 obyvateľov.
•   Blízkosť hotela Dixon a jeho tuzemských aj zahraničných hostí
•   Veľké a viditeľné plochy Vašej reklamy
•   Nové športovo – spoločenské, priestranné a kvalitné priestory

 

REKLAMNÉ PRIESTORY VNÚTORNÉ (v pevnej tenisovej hale)

 

 

 

NÁLEPKA NA PLACHTE

 

- velikost podľa dohody

 

 

 

 

BANER 1

 

Baner 2 × 1,5 m 

- nad plachtou

 

 

 

 

 

BANER 2

 

Baner 4 × 1,3 m 

- na zadnej stene 

 

 

 

BANER 3

 

Baner 4 × 2,6 m 

- na zadnej stene

 

 

 

REKLAMNÉ PRIESTORY VONKAJŠIE 

 

BANER 4

 

Baner 5 × 2 m 

 

 

 

BANER 5

 

Baner 5 × 4 m 

 

 

BANER 6

- v areáli antukových kurtov

- veľkosť podľa dohody

 

 

Prenájom celého areálu BASELINE pre športové alebo kulturné podujatie .............................. cena dohodou 

 

   Pre osobné stretnutie alebo bližšie informácie

   prosím kontaktujte manažera športového areálu, pána Mgr. Martina Labaša

   Tel. 0944 112385

   E-mail: martin.labas@baseline.sk