0947 915 590

 

identifikácia prijímateľa príspevku: BBSPORT Banská Bystrica

názov projektu: Modernizzácia športového areálu BASELINE

číslo zmluvy: Z-2020/001-140

výška príspevku: 104 293,64 EUR

 

1. tranža: 37 545,60 EUR

2. tranža: 37545,60 EUR

3. tranža: 18773,07 EUR

4. tranža: 10429,37 EUR

 

Vyúčtovanie príspevku TU