0947 915 590
pravidlá plážového volejbalu

pravidlá

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY HRY

 1. Plážový volejbal je športom pri ktorom proti sebe nastupujú dva tímy, pričom každý tvoria dvaja hráči na pieskovom kurte, ktorý je predelený sieťou a ohraničené čiarami. 
 2. Dvojice majú za úlohu položiť loptu na zem na strane súpera alebo odrazom o protihráča, pričom lopta musí prejsť ponad sieť.
 3. Tímy majú dovolené maximálne tri údery aby loptu vrátili na súpreovú stranu vrátane dotiku na bloku.
 4. Hra začína podaním (úder zahrávaný za zadnou čiarou ktorý smeruje na stranu kurtu oponentov ponaď sieť. 
 5. Pri každej vyhratej lopte sa príslušnému tímu pripisuje bod. 
 6. Po dosiahnutí stanoveného počtu bodov jedným družstvom sa končí set ich výťazstvom (väčšinou 21, 15, prípadne 10)
 7. Počet vyhratých setov znamenajúcich výťazstvo v zápase sa môže líšiť v závislosti od turnaja. Väčšinou sa hrá na dva vítazné sety. 

HRACIA PLOCHA

 1. Kurt je tvorený hracou plochou a voľnou zónou 
 2. Hracia plocha meria 16x8 metrov, pričom by mala byť obklopená minimálne trojmetrovou voľnou zónou. 
 3. Terén kurtu musí tvoriť jemný piesok najlepšie sypký morský bez kamienkov, mušlí alebo čohokoľvek iného.  Ideálna hlbka pieskovej vrstvy je 40 cm, na ihrisku sa nesmú nachádzať veci, pri ktorých hrozí nebezpečie zranenia. 
 4. Kurt je ohraničený dvomi bočnými a dvomi zadními čiarami ktoré sú v rochoch kurtu upevnené v piesku. Čiary by mali byť vyrobené z materialu ktorý je odolny, hladký a flexibilný. 

SIEŤ A ANTÉNKY

 1. Sieť je 8,5 metra dlhá a 1 meter +/- 3 cm široká 
 2. Anténky sú dvojfarebné (väščinou bielo-červené)  10mm v priemere  a 1,8  metra dlhé. Umiestnené sú na sieti presne na úrovni bočných čiar kurtu.  

VÝŠKA SIETE

 1. Sieť je vo výške 2,43 metra pre mužov a 2,24 metra pre ženy 
 2. V prípade juniorov je to: 16 rokov + 2,24 m, 14 + 2,12m, 12+ 2,00m

BODOVACÍ SYSTÉM

 1. Hrá sa na dva víťazné sety, v prípade stavu 1:1 sa hrá tretí tiebreakový set do 15 bodov z rozdielom minimálne dvoch bodov.
 2.  Na výhru v sete je potrebné získať 21 bodov z minimálnych rozdielom dvoch bodov t.j. napr. 22:20, 23:21 atď. 

 POZÍCIA HRÁČOV

 1. V momente keď je lopta v hre všetci hráči musia byť v kurte okrem podávajúceho, na kurte niesu určené pozície a hráči teda nemusia rotovať ako pri halovom volejbale. 
 2. Poradie na podaní - poradie musí byť zachované počas celého setu. 
 3. Chyba v poradí na podaní sa trestá zmenou rozohrávky t.j, bodom pre súpera

 

HERNÉ ČINNOSTI

 1. V prípade že jedno družstvo spravý chybu, ich súper vyhráva rozohrávku.   
 2. V prípade ak chybu urobia obaja súpery súčastne. považuje sa to za obojstrannú chybu a rozohra sa opakuje. 

 

HRA S LOPTOU

 1. Každé družstvo má právo na tri odbytia aby vrátilo loptu na súperovú stranu, do počtu úderov sa započítavajú nielen úmyselné dotyky hráčov s loptou.
 2. Hráč nesmie udrieť do lopty dvakrát po sebe. 
 3. Dvaja hráči sa môžu dotnúť lopty súčastne v tomto prípade sa im pripočítajú dva údery
 4. Hráč pri odbytí lopty v priestore hracej plochy, nesmie využiť pomoc spoluhráča alebo použiť akýkoľvek predmet či zariadenie. V prípade ak by sa hráč mohol dopustiť chyby (zrážka zo súperom) jeho spoluhráč ho môže chytiť aby ho zadržal. 
 5. Dotknúť sa lopty je dovolené ktoroukoľvek časťou tela  
 6. Lopta musí byť odbyta, nie chytená alebo hodená. 
 7. Pri obrannom údere po smeči ktorý smeruje  dole môže byť lopta na krátky čas zadržaná pri hre prstami. 
 8. Po zapískaní sa podávajúci hráč musí dotknúť lopty do piatich sekúnd. 
 9. Ak lopta po nahodení alebo pustení podávajúcim hráčom dopadne na hraciu plochu, považuje sa to za pokazené podanie. 
 10. Spoluhráč podávajúceho hráča nesmie brániť superovi clonením vo výhľade na podávajúceho hráča. Na žiadosť súpera sa musí posunúť nabok. 
 11. Pri uskutočnení útočného úderu prstami ak smer lopty je šikmý a nie kolmý na os ramien sa tento úder považuje za chybu. 
 12. Prvý dotik po bloku môže byť vykonaný hociktorým hráčom, pričom samotný dotik lopty pri bloku sa započítama do 3 povolených dotikov družstva. 

ODDYCHOVÉ ČASY

 1. Oddychový čas je možné si zobrať každým družstvom jeden za set + jeden oddychový čas v každom sete si môže zobrať organizátor ako takzvaný technický (reklamný) oddychový čas. Jeho dĺžka je 30 sekúnd. 

 

VÝMENA STRÁN

 1. Družstvá si vymenia strani po každých siedmich bodoch v prvom a druhom sete, v prípade tretieho je to po piatich bodoch

 

DOTYK SIETE

 1. Dotyk siete je povolený pokiaľ sa hráč nedotkne vrchnej pásky, alebo dotyk siete nenaruší hru súpera

PREŠĽAP POD SIEŤOU

 1. Prešliapnutie pod sieťou je povolené pokiaľ hráč svojim telom nenaruší hru súpera.