0947 915 590
TABATA v BASELINE

TABATA

 

Tabata  je vysoko intenzívny tréning, ktorý má pôvod v Japonsku. V Tabate sa strieda cvik a prestávka v pomere 2:1, takže 20s cvičíme v maximálnej intenzite a 10s oddychujeme. Cvičí sa s vlastnou váhou, ale tréning sa dá spestriť aj použitím  pomôcok. Každý cvik vieme upraviť na ľahšiu a ťažšiu variantu  podľa kondície.

 

Dĺžka tréningu je cca 60 minút vrátane rozcvičky a záverečného strečingu. Cvičí sa v pondelky od 18:00 a v stredy od 18:30.

Cena tréningu je 7 Eur.

Cvičenie vám pomôže zvýšiť silu a kondíciu, znížiť hmotnosť,  posilniť imunitu, psychické a fyzické zdravie.

 

Informácie o cvičení a zmenách nájdete na fb: https://www.facebook.com/groups/534067348557649 alebo sa môžete informovať u trénerky/fyzioterapeutky:

Kristína Turňová, tel. 0904 427 403, turnova.kika@gmail.com