048 321 18 01

Regenerácia a rehabilitácia

        Bc. Jaroslav Gajdoš diplomovaný fyzioterapeut

 

  • profesionálny masér a fyzioterapeut
  • vystudoval fyzioterapii na Slovenskej Zdravotnickej Univerzite v Banskej Bystrici
  • dlhoročne pracoval v ambulancii pre liečbu chrbtice
  • 11 rokov pôsobil v zahraničí pri športových reprezentáciách
  • je profesionálnym trénerom bežeckého lyžovania