História

História

TC Dixon Tenisia Banská Bystrica

 

Tenisový klub TC Dixon Tenisia Banská Bystrica vznikol v januári roku 2010 spojením dvoch úspešných banskobystrických klubov Tenisia a Dixon, ktoré v predchádzajúcom roku dosiahli výrazné úspechy. Tenisia bola úspešná najmä v dospelých kategóriách – ženy extraliga, muži 1. liga a klub Dixon bol silný najmä v mládežníckych kategóriách. Spojením týchto dvoch klubov vznikol jeden silný klub, ktorý zastrešuje všetky kategórie. Jeho cieľom je vychovávať závodných hráčov, ktorí sa presadia nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej scéne. V roku 2013 hrali všetky družstvá klubu najvyššie súťaže, ktoré organizuje Slovenský tenisový zväz. Jedná sa o družstvá: chlapci a dievčatá do 10 rokov, mladší žiaci, žiačky, starší žiaci, žiačky, dorastenci a dorastenky, muži, ženy a seniori.

 

Každoročne klub organizuje aj veľké tenisové podujatia, ako Medzinárodný turnaj seniorov ITF senior cup 2012, 2013, Majstrovstvá SR v súťaži družstiev, celoslovenské turnaje najvyšších kategórií v súťaži jednotlivcov.

Sídlo tenisového klubu TC DIXON TENISIA Banská Bystrica je na Zvolenskej ceste č.145 v Banskej Bystrici, predsedom klubu je Ing. Radovan Sloboda, podpredsedom MUDr. Juraj Sninský. Šéf-trénerom klubu je Marek Novák, ktorý má na starosti závodný tenis, súťaže družstiev a tiež Tréningové stredisko mládeže čiastočne podporované Slovenským tenisovým zväzom. Ďalšími trénermi v klube sú Lukáš Neuschl a Jozef Šuhajda. O dobrej trénerskej práci svedčí aj fakt, že každoročne patrí klub na Slovensku z pohľadu výsledkov medzi najlepších 10 klubov ( z počtu 250 ), vďaka čomu môžeme podporovať aj najlepších hráčov, ktorí sú vedení v Tréningovom stredisku mládeže.

 

V klube pôsobili, alebo pôsobia reprezentanti SR, ako: Ch. Škamlová, V. Záteková, V. Maľová, A. Kulich, M. Marko, M. Kadlečková. Najväčšie úspechy klubu v súťaži družstiev boli: 2009 – Majstri SR starší žiaci, 2010 – Majsterky SR dorastenky, 2.miesto MSR starší žiaci, 2011 – 2.miesto extraliga ženy, 2.miesto – 1.liga muži, 3.miesto MSR seniori, 2012 – 3.miesto extraliga ženy, 3.miesto MSR dorastenci, 2013 – 3.miesto extraliga ženy, Majstri stredoslovenského regiónu – chlapci do 10 rokov, 2014 – Majster SR seniori 40+ M. Novák.

 

V súčasnosti sa veľký dôraz kladie na prácu s mládežou. Najvýraznejším talentom v žiackych kategóriách sa javí šikovná a ambiciózna Miška Kadlečková (12 rokov ), ktorá je majsterkou SR vo štvorhre a tretia z majstrovstiev SR vo dvojhre v roku 2013. Zároveň je aj reprezentačnou hráčkou SR na rok 2014. Perspektívnymi hráčmi do budúcna v doraste je Hugo Hýbl, v žiackych kategóriách sú aj chlapci M. Hrdina a Š. Sedliak. Medzi 9-10 ročnými deťmi sa veľké nádeje vkladajú do dievčat: E. Filipková, N. Plajová, N. Machalová, I. Balus, S. Šimonová, A. Jančíková a chlapcov Maxim Novák, M. Muránsky. Všetci títo hráči sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v turnajoch vo svojej kategórii a v posledných troch rokoch za sebou si vybojovali aj účasť na celoslovenskom finále v detskom Davis cupe a Fed cupe v Bratislave, kde sa dostalo len 12 najlepších družstiev chlapcov a dievčat z celého Slovenska.

 

Aj keď cieľom klubu je vychovávať z detí závodných hráčov do budúcna, ktorí trénujú každý deň, niekedy aj dvojfázovo, klub umožňuje trénovať všetkým deťom a mládeži aj na rekreačnej úrovni. Organizuje prípravku pre deti už od 5 rokov, kde sa 2x do týždňa v skupinkách hravou formou môžu zoznamovať s tenisovou loptičkou a raketkou. Tým sa dosiahne, že deti chodia na tréning s radosťou a so záujmom, kde sa naučia aj určitým pravidlám a zodpovednosti. V súčasnosti je v tenisovej škole cca. 100 detí.

 

Informácie o klube aj na stránke:   www.tenisbb.sk