0947 915 590
blog - Vraj

 

 

Vraj „developer“ z BASELINE chce zrušiť výstavbu parčíka

 

Stalo sa už národným športom vymýšľať si, prekrucovať a fabulovať informácie, pokiaľ s niečím nesúhlasím a ovplyvňovať tak názory ostatných ľudí. Najmä ak sa to týka súkromného investora a jeho plánov na rozšírenie svojej podnikateľskej činnosti. Dovoľte mi preto, aby som niektoré nepravdivé či dokonca až lživé informácie o výstavbe tenisových kurtov na mieste, kde by mal vyrásť parčík Tajovka, objasnil a uviedol na pravú mieru:

 

1. Developer alebo rodinný podnik?

 

V prvom rade, nie sme žiadnym developerom. Sme rodinná firma, ktorá sa pred 5 rokmi pri kúpe pozemkov vedľa hotela Dixon zaviazala, že tam ponechá športoviská a že ich bude ďalej zveľaďovať. Na pozemkoch sme k radosti všetkých (nie len) tenistov postavili prvú pevnú tenisovú halu v Banskej Bystrici a upravili okolité tenisové kurty tak, aby zodpovedali celoslovenskému štandardu. Našou snahou sme pozdvihli miestny tenisový klub, dali ľuďom robotu a ďalej robíme všetko pre rozvoj banskobystrického športu.

S nadšením a pokorou pracujeme každý deň na tom, aby sme boli čo najlepší. Pred piatimi rokmi sme si ani nedokázali predstaviť, že by sme niekedy mohli organizovať podujatie typu majstrovstvá SR alebo tenisové turnaje Tennis Europe. Dnes už to je realita. Nemali sme školených rozhodcov, dnes máme aj medzinárodných. Nehrali sme najvyššiu slovenskú súťaž – Extraligu, no dnes už ju hráme. Máme veľa ďalších nápadov a cieľov, na ktoré by sme radi dosiahli. Bohužiaľ sme dnes priestorovo obmedzený a z tohto pramení naša snaha vybudovať dva ďalšie tenisové kurty. Ide nám teda hlavne o rozvoj tenisu a športu ako takého a nie o získavaní nových pozemkov! Ak by sme sa chceli „nabaliť“, už dávno sme mohli celý tenis zrušiť, prestať investovať peniaze do detí a ich športovaní a postaviť vedľa hotela bytovky.

 

2. Obyvatelia získali pozemok od mesta

 

Predmetný pozemok je stále majetkom mesta. To, že vznikol akýsi prísľub ešte neznamená, že teraz je pozemok v majetku niekoho iného. V rámci participatívneho rozpočtu sa pre tento projekt, za ktorý zahlasovalo v roku 2017 presne 112 ľudí, preinvestovalo za dva roky celkom 9000 euro. A výsledok? ZARES vykonal na pozemku práce naposledy v roku 2018, od tej doby všetko opäť zarástlo a územie je tak v pôvodnom, dokonca v horšom stave. Vypracovala sa jedna nekompletná štúdia na úpravu koryta potoka, na základe ktorej má mesto investovať do tejto úpravy ďalších cca 24 000. Investície do ďalších úprav pozemku sa budú pohybovať rádovo v desiatkach tisíc eur. Parčík mal byť slávnostne otvorený v septembri 2018!!! Zatiaľ sa však stále nič nedeje.

 

3.„Developer“ si naklonil na svoju stranu poslancov

 

Po prezentácii nášho zámeru na komisii výstavby sa náš projekt NEODPORUČIL. Zatiaľ pre neho nie je ani politická vôľa. Predmetný pozemok tak po schválení UPN 5 bude parkovou plochou, kde už sa stavať nedá. Ak teda „naklonenie“ si poslancov na svoju stranu vyzerá takto, asi niečomu nerozumieme...

 

4.Pozemok nie je vhodný pre výstavbu kurtov

 

Bolo konštatované, že kurty budú zasahovať do pobrežných pozemkov a do odtokového rigola cyklotrasy. Nakoľko sme predstavili komisii iba náš zámer, s ktorým sa dá ďalej pracovať a upravovať, nie je tento argument na mieste. Po presnom zameraní pozemku, na základe geometrického plánu, by sme polohu aj veľkosť kurtov upravili tak, aby boli všetci spokojný. Ďalším dôvodom, prečo je vraj daná lokalita nevhodná pre tenistov bolo množstvo sietí, ktoré sa v danej lokalite nachádza. Odborný útvar však už nebral do úvahy to, že tenisový kurt je nespevnená plocha a s najväčšou pravdepodobnosťou by sa aj správca sietí vyjadril, že sa žiadne prekládky robiť nemusia. K úprave koryta žiadny písomný zámer predložený nebol, nakoľko by sme tento robili v koordinácii a podľa inštrukcií správcu toku a už vypracované štúdie.

 

5. Investor chce zabrať celý mestský pozemok pre svoj zámer a je proti parčíku Tajovka

 

Čisté klamstvo! Na komisii výstavby sme navrhli, aby nám bolo umožnené odkúpiť za trhovú cenu cca 1300 m2 z pozemku pre parčík (celková výmera cca 3200m2) na stavbu dvoch tenisových kurtov. Z výnosu za predaj by sa financovala výstavba parčíku Tajovka na zostávajúcej ploche, teda cca 1900 m2. Mesto by ušetrilo peniaze aj na úprave potoka, nakoľko by sme koryto popri nových kurtoch upravili na naše náklady. Pri výstavbe by medzi cyklotrasou a novými kurtami vznikol priestor (cca 390 m2), kde sme chceli opäť na vlastné náklady vytvoriť ihrisko na streetball a umiestniť našu hrazdu pre cvičení. Samozrejme s tím, že sa o daný priestor, aj keď zostane v majetku mesta, budeme starať. Určite nie sme proti vybudovaniu parčíka Tajovka ani proti zeleným plochám v meste. Len si myslíme, že by sa časť predmetného pozemku dala využiť lepšie a ku spokojnosti väčšieho počtu obyvateľ mesta.

 

6. Stavba nových kurtov sa bude realizovať z vládnych peňazí určených na EYOF2021

 

Toto je jedno z najväčších klamstiev, ktoré medzi ľuďmi koluje. Nákup predmetného pozemku by bol realizovaný v cene, ktorú by určil znalec a to výhradne zo súkromných prostriedkov investora. Tieto by sa zpetne investovali do parčíka Tajovka, čím by mesto Banská Bystrica ušetrilo cca 50 000 euro.

 

Záverom by som chcel poprosiť všetkých neprajníkov (ktorých našťastie nie je veľa) a kritikov nášho zámeru – príďte k nám na návštevu do BASELINE a presvedčte sa sami, ako sa staráme o naše priestory a okolie areálu. Uvidíte, že sme vysadili viacero nových ovocných stromov pozdĺž potoka Tajovka, založili sme vinič a zelenú záhradku pre deti. Na vlastné náklady sme v súčinnosti so správcom toku upravili a spevnili koryto potoka. Staráme sa o trávu a zeleň v našom areáli tak, aby sa ľudom u nás páčilo. A aj preto sme hodnotení ako jeden z najkrajších areálov na Slovensku.

 

Dnes už máme iba jednu možnosť, ako sa rozrásť a podporiť tak športujúce deti a verejnosť v zdravom životnom štýle a športovaní. Je škoda, že v našej snahe narážame hlavne na nepochopenie nášho zámeru, dezinformačnú kampaň a na diskreditáciu nášho zámeru zo strany ľudí okolo Občianskej Cykloiniciatívy. Preto sme kedykoľvek pripravení sadnúť si za jeden stôl a diskutovať. Sme pripravení prísť na občiansku radu a odprezentovať náš zámer. Sme pripravení dokázať, že určite nie sme protivníci (nakoniec sme všetci športovci) a že môžeme zanedbanému priestoru pri potoku Tajovka SPOLOČNE vdýchnuť nový, športovo – relaxačný život.

 

Ak ale nebude záujem o tento dialóg, určite sa nikto nebude hádzať o zem. Podporíme výstavbu parčíka Tajovka tak, ako bol schválený v rámci participatívneho rozpočtu a budeme sa tešiť, že máme novú zelenú plochu. Nedovolíme však, aby sa o nás rozprávali klamstvá a nepravdy!!!

 

Mgr. Martin Labaš – prevádzkovateľ športového areálu BASELINE